Arhive za Uncategorized @sr Kategoriju

Rešenja po meri korisnika

Svet Osiguranja, februar 2017. Kompanija Application Software Partner osnovana je sa namerom da pruži usluge realizacije složenih informacionih sistema za koje ne postoje standardna rešenja. Strateško opredeljenje je orijentacija ka kompletnom inžinjeringu informacionih sistema i njihovoj realizaciji po svim fazama životnog ciklusa, od izrade strategija do implementacije, […]

Read more