O nama

Application Software Partner je firma registrovana za projektovanje, dizajn, implementaciju, uvođenje i održavanje informacionih sistema. Osim ovom osnovnom delatnošću, firma se bavi konsaltingom u izgradnji složenih informacionih sistema, primenom informacionih tehnologija kao i prodajom Micrsoft proizvoda.

Application Software Partner je MICROSOFT CERTIFIED PARTNER od 2002. godine, što joj omogućava pristup najnovijim IT tehnologijama.

Application Software Partner je 30.12.2020. ispunio uslove za sertifikaciju sledećim serfitikatima:

SRPS ISO 9001:2015 (pogledaj sertifikat)

SRPS ISO 27001:2014 (pogledaj sertifikat)

 

Strategije ASP-a

Application Software Partner ima za cilj da ostane kompetentna softverska i konsultantska kuća, osposobljena da integriše i potpuno razvije nove, integrisane, korisnički orijentisane informacione sisteme.

Strateško opredeljenje ove firme je orijentacija ka kompletnom inžinjeringu informacionih sistema i njihovoj realizaciji po svim fazama životnog ciklusa. Razvoj IS-a se obavlja od izrade projekta (Idejnog projekta / Projekta daljeg razvoja / Strategija), do implementacije i uvođenja. Da bi se obezbedila kvalitetna i sigurna izrada IS-a, koja je u skladu sa zahtevima korisnika, opredelili smo se za korišćenje najsavremenijeg metodološkog pristupa.

Šta ASP danas nudi?

Usluge u planiranju, dizajnu, implementaciji, programiranju i podršci punog životnog ciklusa informacionih sistema.

Projektovanje, implementaciju, uvođenje i održavanje integralnih informacionih sistema po “meri korisnika”.

Konsultantske usluge u poslovnoj inteligenciji (BI) i digitalnoj transformaciji (DT).

Usluge u integraciji različitih informacionih tehnologija (DB/TP, BI, OA, BPR, DS, GIS ) u kompanijski informacioni sistem.

Obuku kadrova korisnika za eksploataciju novih rešenja i razvojnih alata.

 

O nama 07. 06. 2017.