E Potpis

Kompletno rešenje za elektronsko potpisivanje dokumenata

 

E Potpis

Savremeno rešenje za elektronsko potpisivanje, distribuciju i praćenje dokumenata.

Izrađeno je uz primenu najsavremenijih i najsigurnijih tehnologija.

Omogućava jednostavnu integraciju sa vašim postojećim rešenjem.

Priprema za slanje

Pošiljalac ispunjava podatke neophodne za slanje

 • ime, email, broj mobilnog primaoca
 • ime, email, broj mobilnog prodavca/referenta
 • tekst SMS poruke
 • tekst email poruke
 • vrši izbor dokumenata za slanje
 • bira udaljeni ili direktan potpis klijenta

 

Slanje dokumenata na potpis

 • Na email klijenta se šalje poruka i link za otvaranje web stranice za pregled i potpisivanje (ili odbijanje) dokumenta
 • Na mobilni telefon se šalje SMS poruka sa verifikacionim kodom za pristup web stranici sa dokumentima

Potpisivanje dokumenata

 • Potpisivanje se obavlja na web strani kojoj je pristup omogućen pomoću dvofaktorne autentifikacije (email i jednokratni kod dobijen putem SMS poruke)
 • Korisnik ima mogućnost da potpiše, odnosno odbije potpisivanje dokumenata
 • Nakon potpisivanja, potpisani dokumenti se potpisniku šalju putem emaila

Distribucija dokumenata

 • Potpisana dokumenta se šalju prodavcu / referentu na email na dalju obradu
 • Potpisana dokumenta se šalju klijentu kao dokumentacija
 • Prodavac / referent može pratiti stanje poslatih dokumenata, da li su potpisana i kada

 • Potpuna kontrola
  • Distribucija potpisanih dokumenata
  • Praćenje stanja poslatih dokumenata, da li su potpisana i kada
 • Multiplatformsko rešenje
  • Kao uređaj za prijem i potpisivanje mogu se koristiti PC računari, tableti, mobilni telefoni
 • Visok nivo sigurnosti
  • Pristup rešenju uz dvofaktornu autentifikaciju (email i mobilni telefon)
  • Sva komunikacija je kompletno kriptovana
 • Jednostavna integracija
  • Izolovano rešenje koje se integriše sa okruženjem klijenta preko servisa (Restful API)
  • Multijezičnost

 

E Potpis 21. 09. 2020.