O nama

Application Software Partner je firma registrovana za projektovanje, dizajn, implementaciju, uvođenje i održavanje informacionih sistema. Osim ovom osnovnom delatnošću, firma se bavi konsaltingom u izgradnji složenih informacionih sistema, primenom informacionih tehnologija kao i prodajom Micrsoft proizvoda.

Application Software Partner je MICROSOFT CERTIFIED PARTNER od 2002. godine, što joj omogućava pristup najnovijim IT tehnologijama.

 

Strategije ASP-a

Application Software Partner ima za cilj da ostane kompetentna softverska i konsultantska kuća, osposobljena da integriše i potpuno razvije nove, integrisane, korisnički orijentisane informacione sisteme.

Strateško opredeljenje ove firme je orijentacija ka kompletnom inžinjeringu informacionih sistema i njihovoj realizaciji po svim fazama životnog ciklusa. Razvoj IS-a se obavlja od izrade projekta (Idejnog projekta / Projekta daljeg razvoja / Strategija), do implementacije i uvođenja. Da bi se obezbedila kvalitetna i sigurna izrada IS-a, koja je u skladu sa zahtevima korisnika, opredelili smo se za korišćenje najsavremenijeg metodološkog pristupa.

Šta ASP danas nudi?

Usluge u planiranju, dizajnu, implementaciji, programiranju i podršci punog životnog ciklusa informacionih sistema.

Projektovanje, implementaciju, uvođenje i održavanje integralnih informacionih sistema po “meri korisnika”.

Konsultantske usluge u poslovnoj inteligenciji (BI) i digitalnoj transformaciji (DT).

Usluge u integraciji različitih informacionih tehnologija (DB/TP, BI, OA, BPR, DS, GIS ) u kompanijski informacioni sistem.

Obuku kadrova korisnika za eksploataciju novih rešenja i razvojnih alata.

 

O nama 07. 06. 2017.